AUDYT I CERTYFIKAT ENERGETYCZNY

Najcenniejsza energia, to ta zaoszczędona

Audyt wymagany jest przy korzystaniu z premii termomodernizacyjnej, funduszy unijnych, Ekofunduszu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Opracowanie audytu podpowie właścicielowi budynku co zrobić, aby ograniczyć zużycie energii jak również kiedy i w jakiej kolejności przeprowadzić prace.

Dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynków, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej.

Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.

Audyt energetyczny jest pracą, na podstawie której sporządzane jest opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne potencjalnych przedsięwzięć modernizacyjnych, mających na celu obniżenie zużycia energii.

Według Ustawy o efektywności energetycznej każde duże przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wykonania audytu energetycznego do 31 września 2017 roku. Ellipsis Energy wykonuje audyty energetyczne przedsiębiorstw według normy PN-EN 16247

Audyt energetyczny ma na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku, kosztów uzyskania ciepłej wody użytkowej oraz kosztów wentylacji i klimatyzacji.

Celem przeprowadzenia audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań, które pozwolą na zaoszczędzenie energii.

Audyt energetyczny może być całościowy, czyli wykonany w pełni, ale może też być częściowy, skupiać się na poszczególnych kwestiach, na przykład na takich zagadnieniach jak oświetlenie, ogrzewanie czy chłodzenie.

Zaufaj ekspertom.
Zapraszamy do skorzysta z naszej oferty na wykonywanie audytów i świadectw energetycznych. Nasi inżynierowie budowlani z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywanie certyfikatów energetycznych gwarantują profesjonalne opracowanie dokumentacji związanej z charakterystyką energetyczną budynku.

Zarządzasz nieruchomością? Administrujesz budynkiem?

Napisz do nas, a bezpłatnie wycenimy audyt energetyczny!