Inwentaryzacje budowlane

Poznaj stan rzeczywisty

CZYM JEST INWENTARYZACJA BUDOWLANA I KOMU JEST POTRZEBNA?

Inwentaryzacja budowlana to przedstawienie rzeczywistego stanu istniejącego budynku. Wykonuje się ją najczęściej przy okazji remontu domu, przebudowy czy nadbudowy obiektu, jednak przydatna może okazać się także w innych sytuacjach.

DLACZEGO NALEŻY REGULARNIE WYKONYWAĆ inwentaryzacje BUDOWLANE?

Inwentaryzacja budowlana potrzebna jest inwestorowi, który chce mieć aktualny obraz istniejącego budynku.

Rzeczywisty obraz budynku, w postaci aktualnej inwentaryzacji, przydatny jest m. in. do: planowania prac remontowych, nadbudowy, rozbudowy.

Zakres inwentaryzacji zależy w dużej mierze od potrzeb inwestora. Ustala się go każdorazowo przed wykonaniem prac.

Jakie działania wykonujemy w ramach inwentaryzacji

Inwentaryzację, tak jak projekt budowlany, wykonuje się w formie podpisanych i oprawionych rysunków technicznych. Opracowanie powinno zawierać m.in:

opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni,

opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku,

przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów

Forma dokumentacji inwentaryzacyjnej

Profesjonalnie wykonaną  inwentaryzację budowlaną , podobnie jak projekt budowlany, wykonuje się
w formie podpisanych i oprawionych rysunków technicznych, dołączając cyfrowe projekty w formatach DWG lub DXF i ewentualne cyfrowe szczegółowe zdjęcia obiektu.

Zarządzasz nieruchomością? Administrujesz budynkiem?

Napisz do nas, a bezpłatnie wycenimy inwentaryzację budowlaną!