KOSZTORYSOWANIE

Dążymy do wspólnej satysfakcji

Nasza firma oferuję usługę kosztorysowania w zakresie:

Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy ofertowe

Kosztorysy zamienne

Kosztorysy powykonawcze

Kosztorys budowlany jest sporządzany na podstawie projektów budowlanych lub wykonawczych dostarczanych przez Zamawiającego oraz na podstawie przedmiarów lub obmiarów robót, które możemy wykonać na terenie budowy.

Kosztorys budowlany jest jednym z najważniejszych dokumentów, które powinniśmy przygotować jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Dobrze przygotowany kosztorys pozwoli nam na wstępne oszacowanie kosztów inwestycyjnych i może być bardzo przydatny podczas otrzymywania kredytów.

Kosztorys budowlany

To dokument finansowy realizacji inwestycji budowlanej, określający kalkulację ceny według ustalonych metod. Powstaje w oparciu o przedmiar lub obmiar robót. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.

Planujesz inwestycję budowlaną? Budujesz dom i chcesz poznać koszty?

Napisz do nas, a bezpłatnie wycenimy usługę kosztorysowania!