NADZÓR INWESTORSKI

Pełna kontrola nad przebiegiem budowy

Byge BUDOWLANE wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów oferując usługę związaną z pełnieniem obowiązku inspektora nadzoru.

Inspektor oferuje sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i o ile zażyczy sobie tego inwestor, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Głównym celem jest reprezentowanie inwestora na budowie, kontrola zgodności realizacji budowy z:

projektem

pozwoleniem na budowę

określonymi przepisami

obowiązującymi normami

zasadami technicznymi

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych nadzorowaniem przebiegu realizacji inwestycji, min:

samorządy

zarządcy, wspólnoty mieszkaniowe

przedsiębiorstwa wykonawcze

developerzy

biura architektoniczno-projektowe

firmy ubezpieczeniowe

banki, sądy, prokuratury

PODSTAWA PRAWNA

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z Art. 25 i Art. 26 Prawa budowlanego

Art. 25. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

Zarządzasz nieruchomością? Administrujesz budynkiem?

Napisz do nas, a bezpłatnie wycenimy usługi Inspektora Nadzoru Budowlanego!