ODBIÓR TECHNICZNY MIESZKAŃ

Sprawdzimy poprawność wykonania elementów.

Oferujemy fachowy odbiór mieszkania, czyli:

wskazanie wykrytych wad i usterek

wynegocjowanie z Deweloperem naprawy usterek, lub obniżkę ceny za oddawany lokal.

dlaczego trzeba - podstawa prawna

CO OCENIAMY W RAMACH PRZEGLĄDU

techniczną poprawność wykonania elementów mieszkania

tynk, szlichty, gres

stolarkę okienna i stolarkę drzwiowa

Przejdź przez formalności

Podczas spotkania z przedstawicielem firmy, od której przejmujemy lokal, z pewnością należy ustalić czy jest on wykonany zgodnie z wcześniej ustalonym standardem wykończenia. Jest to bardzo ważna chwila, ponieważ podpisując się pod protokołem odbioru kluczy akceptujemy w jaki sposób zostało ono wykonane.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz mieć pewność że:

  • w mieszkaniu nie ma ukrytych wad i usterek
  • wszystko wykonane jest według obowiązujących Polskich Norm i sztuki budowlanej
  • ściany są proste, kąty zachowane a posadzka odpowiednio wykonana
  • standard wykończenia zadeklarowany przez developera jest zgodny ze stanem faktycznym

Kupiłeś mieszkanie lub inną nieruchomość? 

Napisz do nas, a bezpłatnie wycenimy odbiór techniczny!